Sansür!

Devlet tarafından atanmış bir kurumun internet uzerinde kimin hangi bilgiye ulaşıp ulaşamayacağına karar vermesi insan haklarına aykırıdır. Web siteleri kullanıcıların istekleri doğrultusunda baglandıkları yerlerdir. Halkın kendisine hizmet etmesi icin görevlendirdiği kurumlar hadlerini aşıp halka neye ulaşıp ulaşmayacağını bilmeyen cahil cuhela muamelesi edemezler. Devletin milletini küçük düşürmesi ve aptal yerine koyması yasaktır.